Kurz především popisuje 2 základní typy chem reakcí, reakce acidobazické=protolytické a oxidačně redukční

Kurz zaměřený na obecné zákonitosti chemických reakcí,jejich průběh, vlivy faktorů na rychlost reakcí, energie chemických reakcí

Materiál vytvořený pro výuku chemie v 1. ročníkuna SPŠ SE v Liberci
Kurz zaměřený na elektrické jevy které probíhají mezi chemickými látkami, obecné závislosti a využití v praxi

Kurz seznamuje studenty s historií i současným náhledem na stavbu atomového (elektronového) obalu, s chováním elektronů v obalu

Kurz je zaměřen na výuku stavby atomového jádra a jaderné reakce, vysvětlení pojmu radioaktivita, přirozená i umělá radioaktivita, užítí radioaktivity, jaderná energie.