Obecná rovnice roviny, vzájemná poloha rovin a přímek