Slouží pouze pro verifikaci dosažených znalostí v rámci předmětu Silnoproudá zařízení