Testování znalostí studentů z gramatiky německého jazyka v rámci DRP.

Wiederholen und Üben, Direkt I.,II.